De Kruidfabriek wordt FÊTEVIS. Meer informatie op de nieuwe site: fetevis.nl